Institutets sommarkurs i Helsingborg augusti 2017

En tre dagars intensivkurs med påföljande utflykt till Köpenhamn och guidning ”I Zamenhofs fotspår” utannonserades bl a på Institutets hemsida, i Svenska Esperanto-tidningen La Espero, Facebook samt gratistidningar och offentliga affischpelare i Helsingborg. Ingen nybörjare anmälde sitt intresse så för de två som anmält sig till konversations­gruppen anordnades i stället mer informella samtal och informationsutbyten om olika ämnen samt guidad rundvandring i Helsingborg och Köpenhamn. Det blev en härlig dag i Köpenhamn under ledning av Betty Chatterjee.

Lars Forsmans föreläsning i Stads­bibliotekets hörsal på måndags-kvällen lockade endast 10 åhörare trots att även den annonserats på liknande sätt som kursen. Publiken deltog dock livligt med frågor och inlägg, vilket gjorde att tiden inte räckte till och samtalet fick fortsätta utomhus efter bibliotekets stängning.

Ann-Louise

© Svenska Esperanto-Institutet 2020
Säte: Göteborg
Kontakt: Inga Johansson, visa e-postadress
Webbansvarig: Andreas Nordström, arendsian@hotmail.com