SVEDA ESPERANTO-INSTITUTO

estas organizaĵo, kies membroj konsistas el la plej grandaj svedaj esperanto-organizaĵoj. La instituto estis fondita por veki intereson pri Esperanto kaj faciligi la teorian kaj praktikan studon de la lingvo. Sveda Esperanto-Instituto estiĝis provizore en 22 Julio 1922 kaj fondiĝis definitive en 1929.

La ĉefa tasko longtempe estis aranĝi ekzamenojn en Esperanto. Nune la ekzamenoj en Esperanto ĉefe aranĝiĝas kadre de la Universalaj Kongresoj kaj en certaj aliaj esperantoaranĝoj.

La direkcio de la instituto konsistas el kvin personoj. La laborkunsidoj okazas en Gotenburgo.

Al la taskoj de la direkcio apartenas

  • doni konsilojn ĉe studoj, sekvi la eldonadon de nova literaturo kaj rekomendi lernolibrojn, literaturon kaj periodaĵojn
  • informi pri kursoj, seminarioj, kongresoj kaj peri kontaktojn kun instruistoj kaj prelegantoj
  • kolekti verkojn faritaj de studentoj pri Esperanto
  • doni malgrandajn monkontribuojn por aranĝado de kursoj, produktado de lerniloj k.s.
  • havi kontaktojn kun la lernejaj aŭtoritatoj.

Pliaj informoj haveblas per Inga Johansson, aperigu la retadreson

© Svenska Esperanto-Institutet 2020
Säte: Göteborg
Kontakt: Inga Johansson, visa e-postadress
Webbansvarig: Andreas Nordström, arendsian@hotmail.com