REKOMMENDERADE BÖCKER

Läroböcker och skönlitteratur; ordnade efter svårighetsgrad (de lättaste först).

Titel Författare Innehåll
EPoGo Forsman m.fl. lärobok
Liza kaj Paŭlo Rossetti tecknad serie     inläsningar:   1   2
Gerda malaperis Piron berättelse med övningar (äv. CD)
dramatisering   inläsning
Egaleco kaj paco per Esperanto Forsman lärobok
La verda koro Baghy fångenskap under 1:a världskriget
pdf / endast texten
Nova amiko inter ni Chaves brasliansk lärobok
Ili kaptis Elzan Piron äventyrsberättelse   pdf
Ekparolu Esperanton! Forsmantalövningar
Sub signo de verda stelo diverse humoristiska berättelser
Esperanto ne estas nur lingvo Ŝtimec korta texter med övningar
Tri studentoj Pettyn deckare med frågor
Tendaraj tagoj McGill texter med bilder och talövningar
Sascha Forsman om esperanto på folkhögskola
Mi serĉis oron kaj oleon sed... Flood svensk på äventyr i Nordamerika
La laŭta vekhorloĝo McGill lärobok
La eta princo Saint-Exupéry ”Le petit prince”   inläsning
Patrina koro Nedelĉeva romantiska berättelser
La mistero ĉe Nigra Lago Johansson äventyrsberättelse, inte bara för barn
Orpantalono Nilsson ”Pojken med guldbyxorna”
Zamenhof Forsman om L.L.Zamenhofs liv, med övningar
Mi vizitis grandan urbon Koffi humoristiskt om livet i Togo
Pordoj McGill noveller med övningar
La knabineto kiu ne volis iri al infanejo Widerberg ”Flickan som inte ville gå till dagis”
Mariamne Lagerkvist roman med bibliskt motiv
Inter tero kaj ĉielo Jacobsen humoristiskt om dansk familj
Jaroj sur tero Sinha om en indier i Sverige
La knaboj de Paŭlo-strato Molnar ungersk roman från 1907
Nesenditaj leteroj el Japanio Ŝtimec om en kroatiska i Japan
Ombro sur interna pejzaĝo Ŝtimec vardagsliv
Zamenhof Tilleŭ tecknad serie om Zamenhofs liv
La nigra insulo Hergé Tintin: Den svarta ön
Tinĉjo en Tibeto Hergé Tintin i Tibet
Asteriks la gaŭlo Goscinny & Uderzo en av tre Asterixtitlar på esperanto
Mondo de travivaĵoj Sekelj reseroman
Ĉe doktoro Grgurina humoristiskt om läkarbesök
Emilo en Smolando Lindgren ”Emil i Lönneberga”
Ho ve, miaj ŝuoj! Fröschel rolig liten deckarhistoria
Kontiki Heyerdahl på flotte i Söderhavet
Denaska kongresano Johansson humoristiska noveller
Ture Sventon en Londono Holmberg ”Ture Sventon i London”
Pipi Ŝtrumpolonga Lindgren ”Pippi Långstrump”
Sep Vangofrapoj Aszlanyi populär roman
Tri homoj en boato Jerome ”Tre män i en båt”
Trezorinsulo Stevenson ”Skattkammarön”
Hasse Z Zetterström humoristiska berättelser
Vibraj momentoj Rosbach om ögonblick av spänning
Kaj tiam floris la ĉerizarboj Kankkunen noveller
Anne Frank ne estas de hieraŭ Bouhuys om Anne Franks dagbok
Kredu min, sinjorino! Rossetti en kolportörs äventyr
La nuda feino Vermeiren noveller med inslag av erotik
Sep fratoj Kivi ”Sju bröder”, finsk klassiker
La ŝtona urbo Löwenstein roman med motiv från Antiken
Winnie la Puh Milne ”Nalle Puh”
Bestofarmo Orwell känd politisk fabel
Sveda novelaro Szilagyi svensk novellsamling
Normandaj rakontoj Maupassant realistiska noveller
Orm la Ruĝa Bengtsson ”Röde Orm” i utmärkt översättning
La princo kaj Betty Wodehouse brittisk humor
Rakontoj pri Sarajeva sieĝo Dizdarevic en journalists dagbok
Verda raketo Forge noveller i esperantomiljö
La fratoj Leonkoro Lindgren ”Bröderna Lejonhjärta”
La novaj vestoj de la imperiestro Andersen H.C. Andersens klassiska berättelse
La Biblio   Bibeln på esperanto     webbsida
El la vivo de sentaŭgulo Beaucaire ironiskt och erotiskt om esperantister
La kiso Söderberg noveller av Hjalmar Söderberg
El la vivo de Zamenhof Henriksson kort om Zamenhofs liv
Ĉiu – ĉiun Jung om tidningsmannen Teo Jung
Roseanna Sjöwall & Wahlöö svensk deckare
Nemesis–Nemeza Nobel drama av Alfred Nobel
Nobela novelaro   noveller av svenska nobelpristagare
La mirinda vojaĝo de Nils Holgersson Lagerlöf ”Nils Holgersson”
Vivo de Zamenhof Privat den första antologin om Zamenhof
Hamleto Shakespeare Zamenhofs översättning av ”Hamlet”
Metropoliteno Varankin om tunnelbanebyggare i Moskva
SFeroj 1–9   science-fiction-berättelser
La mastro de l’ ringoj Tolkien ”Sagan om ringen”
Vole – novele Piron underfundiga noveller
Doktoro Glas Söderberg ”Doktor Glas”
Mr Tot aĉetas mil okulojn Forge spännande roman från 1930-talet
Okuloj Boulton noveller på förebildlig esperanto
Murdo en Orienta Ekspreso Christie ”Mordet på Orient-Expressen”
Ĉu vi aŭdis ke... Smideliusz Hörövningar
Paŝoj al plena posedo Auld altnivelaj tekstoj kaj ekzercoj
Zamenhof Ziolkowska om Zamenhofs liv
La familio Zamenhof Banet-Fornalowa om Zamenhofs familj
Zamenhof, aŭtoro de Esperanto Boulton klassiskt verk om Zamenhof
La Faraono Prus roman m. motiv från det gamla Egypten
Ĥodapro Wedlin versepos om en kärlekshistoria omkring år 3300 f.Kr.

Rekommenderade hjälpmedel vid esperantostudier:

Lilla esperanto-ordboken Vilborg svenska-esperanto-svenska
Esperantisk–svensk ordbok Nylén  
Esperanto-gramatiko Forsman  
Praktika bildvortaro   bildordbok
Ordbok svenska–esperanto Vilborg  
Plena Ilustrita Vortaro (PIV)   helesperantisk ordbok, grundläggande
Plena Manlibro de Esperanto-gramatiko, POMEGO Wennergren omfattande grammatik
Plena analiza gramatiko Kalocsay & Waringhien auktoritativ grammatik
Esperanta bildvortaro   Duden på esperanto
La tuta Esperanto Seppik grammatik med förklaringar och exempel
Mil unuaj vortoj en Esperanto Amery bildordbok
Hejma vortaro Lindstedt lista över vardagsord
Kor-respondu Esperante Johansson & Sahlquist brevställare

Böcker om esperanto:

Planspråket som överlevde Gustafsson  
Gvidlibro por supera ekzameno Pechan om språket, dess historia, litteratur etc.
Jarlibro – informo pri la E-movado   UEA:s årsbok
Kulturo kaj internacia lingvo Auld essäer om esperantokultur
La bona lingvo Piron råd om språkanvändningen
Esperanto sen mitoj Sikosek om esperantos historia
Doktor Zamenhof och det internationella språket Nordenstorm & Lörnemark  
Esperanto – över 50 miljoner träffar Forsman personligt om ett liv med esperanto
Bonvenon en nia mondo Jensenius aktuella företeelser i esperantovärlden
Esperanto: drömmen om ett världsspråk Sandelin Zamenhofs liv och esperantorörelsens utveckling

Några esperantotidskrifter:

Juna amiko   för yngre barn
Kontakto   för ungdomar
Esperanto   UEA:s officiella organ
EPĈ (El Popola Ĉinio)   nättidning om Kina
La Espero   SEF:s tidning
Arbetar-Esperantisten   SLEA:s tidning
La Ondo de Esperanto   nyheter, kultur etc.
La Balta Ondo   sektion av La Ondo de Esperanto

© Svenska Esperanto-Institutet 2020
Säte: Göteborg
Kontakt: Inga Johansson, visa e-postadress
Webbansvarig: Andreas Nordström, arendsian@hotmail.com