Esperanto-Institutets logga (stiliserad svart-vit figur av ett blommande träd och en fågel).

www.esperantoinstitut.se

SVENSKA ESPERANTO-INSTITUTET

är en organisation, vars medlemmar utgörs av de största esperantoföreningarna i Sverige, det vill säga:

Svenska Esperantoförbundet (SEF), som förutom att man har de flesta enskilda esperantister i Sverige som medlemmar, även omfattar de flesta esperantoklubbar i Sverige
www.esperantosverige.se/om-sef

SEJU: Sveda Esperantista Junulara Unuiĝo, Esperantoförbundets ungdomsförbund
www.esperantosverige.se/subretejoj/naciaj-organizoj/seju

KELI: Svenska avdelningen av Internationella Kristliga Esperantoförbundet

SLEA: Sveda Laborista Esperanto-Asocio, Svenska Arbetares Esperantoförbund
www.slea.se

ILEI: Svenska avdelningen av Internationella Förbundet för Esperantolärare
www.esperantosverige.se/subretejoj/naciaj-organizoj/ilei-se

Eldona Societo Esperanto, Förlagsföreningen Esperanto
www.esperanto-gbg.org/eldona/

Esperanto-Gården
www.esperantosverige.se/eg-om-oss

Kontaktperson för Svenska Esperanto-Institutet är Inga Johanson,