SVENSKA ESPERANTO-INSTITUTET

är en organisation, vars medlemmar utgörs av de största esperantoföreningarna i Sverige, det vill säga:

Svenska Esperantoförbundet (SEF), som förutom att man har de flesta enskilda esperantister i Sverige som medlemmar, även omfattar de flesta esperantoklubbar i Sverige
www.esperantoförbundet.se

SEJU: Sveda Esperantista Junulara Unuiĝo, Esperantoförbundets ungdomsförbund är för närvarande vilande. Det finns dock en ungdomsgrupp, här information om den:
www.esperantosverige.se/index.php/grupper#ungdomsgruppen

SLEA: Sveda Laborista Esperanto-Asocio, Svenska Arbetares Esperantoförbund
www.slea.se

Eldona Societo Esperanto, Förlagsföreningen Esperanto
www.esperanto-gbg.org/eldona/

Esperanto-Gården
esperantogarden.se / Facebook

Kontaktperson för Svenska Esperanto-Institutet är Inga Johansson, visa e-postadressen

© Svenska Esperanto-Institutet 2020
Säte: Göteborg
Kontakt: Inga Johansson, visa e-postadress
Webbansvarig: Andreas Nordström, arendsian@hotmail.com