KURSMATERIAL FÖR LÄRARE, PEDAGOGISKA IDÉER

Om forskningsprojektet Lingvolanĉilo (behandlar esperantos propedeutiska värde):
www.egalite.hu/salto

Undervisning i esperanto generellt:
www.edukado.net

Bild ur youtube-filmen

YouTube-filmen Esperanto mångfaldigar orden är en kort introduktion till esperantos grammatik. Svenska röster: Birgitta Anevik och Karl-Gustaf Gustafsson.

© Svenska Esperanto-Institutet 2020
Säte: Göteborg
Kontakt: Inga Johansson, visa e-postadress
Webbansvarig: Andreas Nordström, arendsian@hotmail.com