Esperanto-Institutets logga (stiliserad svart-vit figur av ett blommande träd och en fågel).

www.esperantoinstitut.se

KURSGÅRDAR etc.

Esperanto-Gården:
Den svenska esperantorörelsen har en egen gård med vandrarhemsverksamhet i Värmland:
www.esperantosverige.se/eg-om-oss

I Frankrike finns slottet Grésillon:
www.gresillon.org

Kultura Centro Esperantista (KCE) har ett eget hus i staden La Chaux-de-Fonds i Schweiz. Här ordnas olika aktiviteter, och här har också Esperanta Civito, en stat utan territorium, sitt säte:
www.esperantio.net

Interkultura Centro Herzberg, ett internationellt centrum för esperanto i Tysklands hjärta, bergsmassivet Harz:
www.ic-herzberg.de