KURSGÅRDAR etc.

Esperanto-Gården:
Den svenska esperantorörelsen har en egen gård med vandrarhemsverksamhet i Värmland:
esperantogarden.se / Facebook

I Frankrike finns slottet Grésillon:
www.gresillon.org

Kultura Centro Esperantista (KCE) har ett eget hus i staden La Chaux-de-Fonds i Schweiz. Här ordnas olika aktiviteter, och här har också Esperanta Civito, en stat utan territorium, sitt säte:
www.esperantio.net

Interkultura Centro Herzberg, ett internationellt centrum för esperanto i Tysklands hjärta, bergsmassivet Harz:
esperanto-urbo.de

© Svenska Esperanto-Institutet 2020
Säte: Göteborg
Kontakt: Inga Johansson, visa e-postadress
Webbansvarig: Andreas Nordström, arendsian@hotmail.com