ÖVRIGT INTERNATIONELLT

Universala Esperanto-Asocio (UEA) har sitt säte i Rotterdam i Nederländerna:
www.uea.org

Franska Esperantoinstitutet:
Franca Esperanto-Instituto

Japanska Esperantoinstitutet:
Japana Esperanto-Instituto

Internationella Esperanto-museet i Wien:
Esperanto-muzeo kaj kolekto por planlingvoj
Palais Mollard, Herrengasse 9
Postadress: Josefsplatz 1, A-1015 WIEN
www.onb.ac.at/museen/esperantomuseum/

Hispana Esperanto-muzeo, Subirats:
www.turismesubirats.cat/hispana-esperanto-muzeo-de-subirats-2

Esperanto-muzeo en Svitavy, Tjeckien:
www.muzeum.esperanto.cz/eo/cxefa
eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto-Muzeo_en_Svitavy

Beträffande Interkultura Centro Herzberg (ICH) i Tyskland, läs ovan, ”Examina”.

Om barnbyn Bona Espero i Brasilien kan man läsa på
www.eo.wikipedia.org/wiki/Bona_Espero

Om Amikejo/neutrala Moresnet i nuvarande Belgien, platsen som var tänkt att bli centrum för världens esperantister, kan man läsa på:
Moresnet på Wikipedia

© Svenska Esperanto-Institutet 2020
Säte: Göteborg
Kontakt: Inga Johansson, visa e-postadress
Webbansvarig: Andreas Nordström, arendsian@hotmail.com