Esperanto-Institutets logga (stiliserad svart-vit figur av ett blommande träd och en fågel).

www.esperantoinstitut.se

ÖVRIGT INTERNATIONELLT

Universala Esperanto-Asocio (UEA) har sitt säte i Rotterdam i Nederländerna:
www.uea.org

Internationella Esperanto-museet i Wien:
Esperanto-muzeo kaj kolekto por planlingvoj
Palais Mollard, Herrengasse 9
Postadress: Josefsplatz 1, A-1015 WIEN
www.onb.ac.at/museen/esperantomuseum/

Hispana Esperanto-muzeo, Subirats:
www.flickr.com/photos/turismesubirats/collections/72157623306968609

Esperanto-muzeo en Svitavy, Tjeckien:
www.ipernity.com/doc/181031/9829111

Beträffande Interkultura Centro Herzberg (ICH) i Tyskland, läs ovan, ”Examina”.

Om barnbyn Bona Espero i Brasilien kan man läsa på
www.eo.wikipedia.org/wiki/Bona_Espero

Om Amikejo/neutrala Moresnet i nuvarande Belgien, platsen som var tänkt att bli centrum för världens esperantister, kan man läsa på:
Moresnet på Wikipedia