FONDER

Svenska Esperanto-Institutet förvaltar och disponerar två donationsfonder, Sam Janssons Minnesfond, stiftad 1940 till minne av Institutets förste rektor, samt Agda Zettermans Fond. Med hjälp av dessa fonder och andra gåvor har Institutet kunnat hjälpa svenska esperantister att praktisera och vidareutveckla sina kunskaper i esperanto.
SEI tar tacksamt emot ytterligare gåvor.

UTBILDNINGAR

Många esperantoklubbar har kurser i språket (se vidare under ”Klubbar”).

Utbildningar på universitetsnivå i utlandet:
http://uea.org/vikio/Universitatoj_kun_Esperanto_en_sia_programo

Interkultura Centro Herzberg i Tyskland ordnar såväl kurser som examina:
http://esperanto-urbo.de/page.php?pid=19976659

Internationella Vetenskapsakademin San Marino AIS ordnar utbildningar på högskolenivå på flera platser: www.ais-sanmarino.org

Nätkurser i esperanto:
lernu.net/sv
www.duolingo.com/course/eo/
www.kurso.com.br/index.php?sv
www.learn.esperanto.com/sv/
Bek-kurso

© Svenska Esperanto-Institutet 2020
Säte: Göteborg
Kontakt: Inga Johansson, visa e-postadress
Webbansvarig: Andreas Nordström, arendsian@hotmail.com