Esperanto-Institutets logga (stiliserad svart-vit figur av ett blommande träd och en fågel).

www.esperantoinstitut.se

EXAMINA

För närvarande anordnar SEI inga examina i esperanto.
Om internationella examina, se www.edukado.net.
Se dessutom Interkultura Centro Herzberg, ett internationellt centrum för esperanto i Tysklands hjärta, bergsmassivet Harz: http://esperanto-urbo.de/page.php?pid=77507155