EXAMINA

För närvarande anordnar SEI inga examina i esperanto.
Om internationella examina, se www.edukado.net.
Se dessutom Interkultura Centro Herzberg, ett internationellt centrum för esperanto i Tysklands hjärta, bergsmassivet Harz:
http://esperanto-urbo.de/page.php?pid=77507155

© Svenska Esperanto-Institutet 2017
Säte: Göteborg
Kontakt: Inga Johansson, visa e-postadress
Webbansvarig: Andreas Nordström, arendsian@hotmail.com