BIBLIOTEK

Böcker kan lånas från Göteborgs Stadsbibliotek, svenskt centralbibliotek för esperantolitteratur, via folkbiblioteken i Norden. OBS! Under Stadsbibliotekets renovering 2012–2014 finns de flesta av esperantoböckerna hemma hos fondens ordförande Inga Johansson, visa e-postadressen. Bibliotekets esperantoböcker kan sökas via följande länk:
encore.gotlib.goteborg.se/iii/encore/home?lang=swe

BOKFÖRSÄLJNING m.m.

Esperantoböcker kan köpas från bl.a följande försäljningsställen:

Esperantoförlaget, Göteborg  www.esperanto-gbg.org/eldona/
Göteborgs Esperantoförening  www.esperanto-gbg.org
UEA, Rotterdam  katalogo.uea.org
Flandra Esperanto-Ligo, Antwerpen  www.esperanto.be/fel/but
Lars Forsman, Esperanto – information och läromedel  www.larsforsman.se
SAT, Sennacieca Asocio Tutmonda  www.satesperanto.org/-Librovendejo.html
Mondial  www.librejo.com
AdLibris  www.adlibris.com

CD-skivor med esperantomusik kan man skaffa genom Vinilkosmo:
www.vinilkosmo.com

© Svenska Esperanto-Institutet 2017
Säte: Göteborg
Kontakt: Inga Johansson, visa e-postadress
Webbansvarig: Andreas Nordström, arendsian@hotmail.com