BIBLIOTEK

Göteborgs Stadsbibliotek hade tidigare Nordens största samling böcker på esperanto, de flesta inköpta av och tillhörande Stiftelsen för textilarbetare E.S. Nilssons ideella fond, men efter bibliotekets ombyggnation 2012–2014 återplacerades inte samlingen. Ordföranden för stiftelsen, Inga Johansson, räddade då böckerna hem till sig. Söker man på ordet esperanto i Gotlib får man nu i maj 2019 endast 107 träffar. Detta betyder att den stora samlingen esperantoböcker, som tidigare fanns i Gotlib nu har skurits ned avsevärt. Tyvärr är dessa böcker som tidigare registrerats hos Göteborgs Stadsbibliotek, inte längre sökbara och kan heller inte fjärrlånas till andra bibliotek. Kvarvarande böcker kan ännu sökas via Stadsbibliotekets söktjänst GotLib. Om du vill låna, kontakta först Inga, visa e-postadressen.

BOKFÖRSÄLJNING m.m.

Esperantoböcker kan köpas från bl.a följande försäljningsställen:

Esperantoförlaget, Göteborg  www.esperanto-gbg.org/eldona/
Göteborgs Esperantoförening  www.esperanto-gbg.org
UEA, Rotterdam  katalogo.uea.org
Flandra Esperanto-Ligo, Antwerpen  www.esperanto.be/fel/but
Lars Forsman, Esperanto – information och läromedel  www.larsforsman.se
SAT, Sennacieca Asocio Tutmonda  www.satesperanto.org/spip.php?rubrique47
Mondial  www.librejo.com
AdLibris  www.adlibris.com
Esperanto-Buchversand  www.esperanto-buchversand.de

CD-skivor med esperantomusik kan man skaffa genom Vinilkosmo:
www.vinilkosmo.com

© Svenska Esperanto-Institutet 2020
Säte: Göteborg
Kontakt: Inga Johansson, visa e-postadress
Webbansvarig: Andreas Nordström, arendsian@hotmail.com