AKTUELLT

Res med Esperanto i bagaget
Välkommen till en intensivkurs i esperanto hos Studieförbundet Vuxenskolan, Karl Gustavsg. 15, Göteborg (spårvagnshållplats Vasa-Viktoriagatan).
Tid: må 24 – fr 28 juni 2019 kl. 10–15. Avgift 100:–/dag = 500:–.
Studerande betalar 250:–.
Arrangörer: Göteborgs Esperantoförening, ILEI (= Esperantolärarnas internationella förbund) och Studieförbundet Vuxenskolan. Förhoppningsvis får vi utländska medhjälpare liksom 2018. Ta reda på mer genom hemsidan: www.esperanto-gbg.org. Bonvenon!
Esperanto-Societo de Gotenburgo, tfn: 0762–65 42 09, e-post: gbg@esperanto.se
Frågor om kursen: Siv Burell 0707–21 34 79.

En nostalgitripp i form av en rapport från Institutets sommarkurs 1938 på Vigbyholm. Intressant läsning! (PDF-fil 935 kB)

Aktuellt kalendarium för esperantoaktiviteter i Sverige finns på
www.esperantoförbundet.se

Internationellt esperantokalendarium:
www.eventoj.hu/kalendar.htm

© Svenska Esperanto-Institutet 2017
Säte: Göteborg
Kontakt: Inga Johansson, visa e-postadress
Webbansvarig: Andreas Nordström, arendsian@hotmail.com