AKTUELLT

Nybörjarkurs i Esperanto hösten 2017 leds av Institutets styrelsemedlem Inga Johansson hos Vuxenskolan på Redbergsskolan i Göteborg, se kurskatalogen s. 13.

En nostalgitripp i form av en rapport från Institutets sommarkurs 1938 på Vigbyholm. Intressant läsning! (PDF-fil 935 kB)

Aktuellt kalendarium för esperantoaktiviteter i Sverige finns på
www.esperantoförbundet.se

Internationellt esperantokalendarium:
www.eventoj.hu/kalendar.htm

© Svenska Esperanto-Institutet 2017
Säte: Göteborg
Kontakt: Inga Johansson, visa e-postadress
Webbansvarig: Andreas Nordström, arendsian@hotmail.com