Välkommen till Svenska Esperanto-Institutet!

Institutet har till huvuduppgift att väcka intresse för, samt stimulera,
teoretiskt och praktiskt studium av det internationella språket esperanto.

Foto över Esperantoplatsen i Göteborg

Esperantoplatsen i Göteborg med gräsmatta och stenplatta
inspirerat av Esperantoflaggan

© Svenska Esperanto-Institutet 2020
Säte: Göteborg
Kontakt: Inga Johansson, visa e-postadress
Webbansvarig: Andreas Nordström, arendsian@hotmail.com